Spänning

Ett arbetsprov till kursen postproduktion för film och tv på Sundbybergs folkhögskola.

 

Arbetsprovet skulle bestå av en skiss till en gestaltad berättelse på temat spänning. 

Idén till skissen uppkom efter att ha funderat på vad spänning är och jag konstaterade att spänning för mig är ovetande. Att inte veta hur det blev så här och vad kommer hända sen?