Kampanjs för mjölk
Mjölk UTAN HINDER

Uppdragsgivare 

Högskolan Dalarna/Skoluppgift

Uppdrag att skapa en kommunikationsplan åt ett fiktivt mjölkföretag och en reklamkampanj. Företaget och kampanjen skulle byggas upp med hjälp av storytelling. 

Storyn bygger på Linnéa som har en synskada och har därför svårigheter i sin vardag som många andra ser som en självklarhet. Att gå och handla lite mjölk är inte en enkel uppgift för alla i samhället och på så vis skapades mjölken Linnéa & jag. En mjölk med blindskrift för att skapa en enklare vardag för alla. 

Kampanjens budskap skulle kommunicera hur vardagen inte är lika lätt för alla och uppmärksamma de svårigheter folk med synskada kan uppleva.

Till vänster visas bitar av kampanjens innehåll och även mjölkförpackningens design process från start till slut.

Målgrupp

Synskadade

Unga

Kategori

Reklamkampanj

År

2020