Monki spring 2019
Monki spring 2019
mONKI SPRING 2019

Uppdraget att ta fram reklam och editorial bilder åt en fiktiv uppdragsgivare. Där den fiktiva uppdragsgivaren agerade som klädföretaget Monki.

 

Bilderna skulle bl.a. återspegla systerskap, attityd och lekfullhet. Modellerna skulle synas i statsmiljöer och det skulle kännas som vår eftersom bilderna skulle synas i en vårkampanj.

Nedan visas bilderna före och efter retusch.

uPPDRAGSGIVARE

Högskolan Dalarna/Skoluppgift

mÅLGRUPP

Högskolan Dalarna/Skoluppgift

åR

2019

kATEGORI

Foto/retusch